SYMPOSIUM 'HET LAATSTE KIND OP STRAAT '- HET BELANG VAN VRIJ SPELEN 

PROGRAMMA


DAGPROGRAMMA SYMPOSIUM - HET LAATSTE KIND OP STRAAT - het belang van vrij spelen
8:30 - 9:30 uur Inloop met koffie/thee in Theater De Krakeling op Cultuurpark Westergas
09:30 - 09:50 uur Opening
Door dagvoorzitter Yvette Vervoort (directeur Expertisecentrum Kinderopvang) en Martin Hup (directeur natuurspeeltuin Het Woeste Westen)
09:50 -10:25 uur Keynotelezing 1
Prof. dr. Luc Stevens emeritus hoogleraar orthopedagogiek en oprichter van stichting NIVOZ: het Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken
10:25-10:40 Inleiding: Stand van buitenspelen
door Jorien Slot-Heijs (onderzoekerster Mulier instituut, sportonderzoek voor beleid en samenleving)
Buitenspelen staat onder druk. In deze inleiding wordt ingegaan op de belangrijke ontwikkelingen. Welke factoren dragen bij aan het buitenspelen van kinderen en welke uitdagingen liggen er nu om buitenspelen te stimuleren.
10:40 - 11:15 Drie mini-talks
11:15 - 11:45 Pauze
11:45 - 12:45 Deelsessies ronde 1
Keuze uit:
1. Vrij spelen op Het Woeste Westen - Martin Hup
2. "Stop nooit met spelen" - Overheid kom op! - Karsten Orth
3. De Fundamenten van Vrij Spelen - Martin van Rooijen
4. An introduction in Playwork Practice - Shelly Newstead (GB)
5. Inspelen op inspraak: inspraakmethodieken voor een buitenspeelbeleid - Johan Meire (B)
6. Kracht van eenvoud - Janneke van den Bos & Tom Lindt
12:45 - 14:15 Lunch en inspiratie op natuurspeeltuin Het Woeste Westen met o.a. de Loose Parts boedelbak van De Blauwe Ton.
14:15 - 15:15 Deelsessies ronde 2
Keuze uit:
1. Spelen in de stad - Anne Meijer
2. "Stop nooit met spelen" - Overheid kom op! - Karsten Orth
3. De Fundamenten van Vrij Spelen - Martin van Rooijen
4. An introduction in Playwork Practice  - Shelly Newstead (GB)
5. Inspelen op inspraak: inspraakmethodieken voor een buitenspeelbeleid - Johan Meire (B)
6. Kracht van eenvoud - Janneke van den Bos & Tom Lindt
15:15 - 15:40 Pauze
15:40 - 16:15 Keynotelezing 2
Dr. Dieuwke Hovinga (Lector Natuur & Ontwikkeling Kind Hogeschool Leiden)
16:15 - 16:45 Panelgesprek
met o.a. Dagmar Kuus van BSO Wijs!, Hedy Goossens van VeiligheidNL en Josine van de Bogaard van GGD Rotterdam-Rijnmond.
16:45-17:00 Afsluiting
Plenair gesprek met dagvoorzitter. Wat zijn de belangrijkste nieuwe inzichten van vandaag? Waar moeten we vooral mee aan de slag, in de praktijk en in kennisontwikkeling?
17:00 - 17:45 Borrel

AVONDPROGRAMMA SYMPOSIUM - HET LAATSTE KIND OP STRAAT - het belang van vrij spelen
19:45-20:00 Zaal open
20:00-20:15 Opening
Door dagvoorzitter Yvette Vervoort en Martin Hup (directeur natuurspeeltuin Het Woeste Westen)
20:15-20:40 Vertoning korte documentaire 'The Wuthering West' (Maxine Lampers) over de Avonturenclub van Het Woeste Westen
20:40-21:10 Lezing 1
'Het belang van geduld voor het spel van het kind (en de verlokkingen van het ongeduld)' door Joop Berding
21:10-21:40 Lezing 2
'Zien spelen is ruimte geven' door Marian Joven
21:40-22:00 Plenaire nabespreking met dagvoorzitter Yvette Vervoort
22:00-22:30 Borrel