Natuurspeeltuin Het Woeste Westen in Amsterdam bestaat dit jaar 12 jaar en gaat dit vieren met een landelijk symposium: ‘Het laatste kind op straat’ over het belang van vrij spelen voor kinderen.


Een symposium over een actueel onderwerp dat de aandacht verdient. Met keynotes en werksessies van pedagogen, onderzoekers en professionals uit de speelwereld. Alle facetten van buitenspelen worden vanuit verschillende perspectieven belicht.

Het vrij spelende kind wordt steeds meer een zeldzaamheid. Het aantreffen van het laatst vrij spelende kind op straat lijkt naderbij te komen.

Vrij spelen, zonder toezicht van volwassenen, is van essentieel belang voor kinderen. Buitenspelen is goed voor de veerkracht, het zelfvertrouwen en de autonomie van het kind. Van samen spelen versterken kinderen ook hun psychische en sociale vaardigheden die in het latere leven goed van pas kunnen komen.

Hoe belangrijk is het dat kinderen in hun jeugd genoeg vrij spelen? Wat is eigenlijk vrij spelen? Hoe kun je vrij spelen bevorderen? Is het erg als kinderen geen contact meer hebben met de natuur? Wat als er straks een generatie ouders is die zelf uit eigen ervaring niet meer weet wat vrij spelen is? Moeten we ons als maatschappij zorgen maken als straks het vrij spelende kind niet meer bestaat?

Hierover gaat het symposium ‘Het laatste kind op straat’. Bedoeld als wake-up-call en met verdieping en discussie op dit onderwerp. Met een reeks interessante sprekers wordt het probleem vanuit verschillende perspectieven belicht. Maar we willen ook samen met de deelnemers op zoek gaan naar oplossingen en handvatten, zodat de huidige en toekomstige generaties kinderen weerbaar, competent en gezond zijn door vrij te spelen.

 

Klik hier voor het programma en de sprekers